Att bli för gammal för att cykla

Svenskar cyklar även på äldre dagar

Som alla redan vet så är det helt naturligt att cykla i Sverige. Här finns några av världens bästa vägar för livet på cykeln. Det har till och med skapats massor med speciella vägar för just cyklister. Av den anledningen att det är så väl utformat för cyklister i Sverige så kommer många att använda cykeln dit de ska även i mycket hög ålder. Detta medför naturligtvis risker med många personers hälsa. Här finns det också många som har dålig kondition och pressar sig själva på en cykel. Kanske är detta för att gå ned i vikt eller av någon annan anledning. Dessa människor utsätter sig också för en risk.

Nu är det inte alls så att du ska sluta motionera bara för att du har dålig kondition eller är gammal, utan detta är naturligtvis bara positiva egenskaper i en person. Det handlar mera om vad du själv kan göra för att minimera riskerna, eller vad samhället kan göra för att du ska vara säker. Något som ofta händer många personer på äldre dagar är att de plötsligt kan få en hjärtattack. Om det då är så att du sitter på en cykel mitt ute på vägen, så kan det vara svårt att klara denna situation. Finns det då någon lösning för detta problem?

Skydd för dig som cyklist när något händer

Jo, det finns lösningar på ett sådant problem, men dessvärre är det något som du får försöka motverka på egen hand. I dagens läge finns det inte riktigt något kommunalt eller nationellt program för att säkerställa att såväl unga som gamla kan motionera utan rädsla för plötsliga olyckor, som hjärtattacker eller andra kroppsliga sjukdomar och skador. Här ska det inte tas som att det är farligt att cykla, utan bara vad du själv och eventuella kommuner kan göra för att öka säkerheten. Idag finns det portabla defibrillatorer som lätt kan tas med. Som privatperson kan du investera i en sådan och som kommun så kan dessa sättas upp på olika platser i samhället. I det fallet handlar det inte enbart om att rädda livet på cyklister, utan helt enkelt att öka säkerheten för alla människor i samhället. Vare sig du är privatperson eller om det handlar om en investering för stat och kommun så är detta inte dyrt. Det är också svårt att sätta ett pris på en människas liv. Sluta nu inte att cykla bara för att du läst detta. De flesta olyckor sker fortfarande i hemmets lugna vrå.